Predstavitev        Info        Ponudba        Povezave        Dejavnosti        Kontakt

 

Raznolikost obsega storitev in specifičnost posameznega podjetja  nas vodita, da natančno in profesionalno opravimo naše storitve, prilagojene srednjim in majhnim podjetjem. Ponudimo vam lahko:

Ažurno in cenovno ugodno izvajanje računovodsko-knjigovodskih storitev:
-vodenje glavne knjige,
-analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk,
-obračun davka na dodano vrednost,
-vodenje davčnih evidenc,
-seznam osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
-vodenje blagajne,
-sprotno obveščanje o terjatvah in obveznostih,
-izdelava medletnih bilanc,
-obračun plač in regresov,
-obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
-vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
-izdelava zaključnega računa (AJPES),
-izdelava davčne napovedi (DURS),
-izdelava poročila za ZPIZ (M4 obrazec) .

Strokovno preizkušeno davčno svetovanje:  
-davčno svetovanje ob inšpekcijskih pregledih in zastopanje v upravnih postopkih,
-preventivni pregled dokumentacije, ki se nanaša na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti s čimer zmanjšate davčno tveganje vašega podjetja.

Pravno pomoč:
-pri sestavi poslovnih listin,
-pravno zastopanje  v pravdnih postopkih.

Naše storitve dopolnjujemo z osebnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. V kolikor menite, da imamo podobna pričakovanja o medsebojnem sodelovanju vas vabimo, da nas kontaktirate in poslali vam bomo ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

 

 

 


© 2013 Predator d.o.o., Ljubljana. Vse pravice pridržane.